Privacy en Cookies

Privacy

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen op onze beveiligde server en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van de dienstverlening uitvoeren, zoals PostNL en Mollie (zie hieronder). Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door Sieradenkist in acht genomen. Sieradenkist zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak.

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in deze webwinkel maakt Sieradenkist gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en ook betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en alleen in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies

Google Analytics en Woocommerce plaatsen statistische cookies op uw computer. Deze cookies gebruikt Sieradenkist om bij te houden welke pagina’s worden bezocht. Deze gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. De informatie die deze systemen verzamelen, is gepseudonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Gepseudonimiseerde IP-adressen zijn niet te herleiden naar een persoon of specifiek huis.